Privacystatement

Thuisvester gaat zorgvuldig om met jouw privacy en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jouw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor het doel waarvoor wij ze verzamelen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot één persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: een naam, een huisadres, een persoonlijk e-mailadres of een Burgerservicenummer (BSN).

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

Wij hebben jouw gegevens nodig voor het in behandelen van jouw sollicitatie. We kijken wie de beste kandidaat is voor de vacature en nemen deze kandidaat aan. We maken hierbij geen gebruik van automatische besluitvorming.

Zonder de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen wij jouw sollicitatie niet beoordelen en kunnen wij de vacature niet vervullen. Wij hebben daarom een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van jouw gegevens. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens vormt jouw toestemming de grondslag (zie uitleg onder ‘Welke gegevens worden verwerkt?’).

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de gegevens die je invoert als je solliciteert via website. Hierbij vragen wij naar jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, cv en motivatiebrief.

Je bent niet verplicht om bijzondere persoonsgegevens te verstrekken via website. Bijzondere persoonsgegevens zijn ras of etnische afkomst, politieke opvatting, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biomedische gegevens, gezondheid, seksuele leven en een strafrechtelijk verleden (artikel 9 en 10 AVG). Neem deze gegevens dan ook niet op in jouw cv of motivatiebrief. Je bent ook niet verplicht om een foto mee te sturen in jouw cv. Zodra je deze gegevens wel opneemt in jouw cv of motivatiebrief geef je, door te solliciteren, toestemming aan Thuisvester voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Een aantal medewerkers van de afdeling HRM, jouw mogelijke leidinggevende, een beperkt aantal directe collega’s en de selectiecommissie hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Zij krijgen alleen toegang tot jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het beoordelen van jouw sollicitatie.

De website is gemaakt met de software van AFAS. Wij hebben met AFAS een verwerkersovereenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat zij op dezelfde beveiligde en vertrouwelijke manier met jouw gegevens omgaan.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden door Thuisvester niet langer bewaard dan vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je toestemming geeft om jouw gegevens langer te bewaren dan worden deze maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard. Als een sollicitatie leidt tot een aanstelling worden de persoonsgegevens bewaard conform de Archiefwet.

Beveiligen van je persoonsgegevens

Thuisvester neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Wat zijn jouw rechten?

Op grond van de AVG heb jij als betrokkene verschillende rechten als het gaat om de verwerking van jouw gegevens.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens Thuisvester van jouw verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen (artikel 15 AVG).

Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

Je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht Thuisvester te verzoeken jouw gegevens te verwijderen, het zogenoemde recht op vergetelheid (artikel 17 AVG). Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in het geval van een onrechtmatige verwerking.

Indien je de (digitale) persoonsgegevens die Thuisvester van jou verwerkt wilt ontvangen, dan kun je een beroep doen op jouw recht van dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit betekent dat je jouw gegevens verstrekt krijgt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm welke je, mocht je dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kun je verzoeken om beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

Een verzoek kan worden ingediend door een brief of een e-mail te sturen naar onderstaande contactgegevens. Thuisvester streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van jouw verzoek en behandelt jouw verzoek binnen een redelijke termijn. Om zo goed mogelijk op jouw verzoek te kunnen reageren, verzoeken we je om zo duidelijk mogelijk over jouw verzoek te communiceren.

Met wie en op welke wijze kan er contact worden opgenomen?

De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de wijze waarop Thuisvester omgaat  met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Heb je een algemene vraag over privacy of wil je gebruikmaken van een  van jouw privacyrechten, dan kun je per brief of per e-mail contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:

Thuisvester

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Mathildastraat 52, 4901 HC Oosterhout

privacy@thuisvester.nl

Heb je na contact met de Functionaris Gegevensbescherming een klacht over de wijze waarop Thuisvester omgegaan is de afhandeling van je verzoek of klacht, dan kun je daarover een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door Thuisvester te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op website. Wij raden jou aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies

Thuisvester gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.